Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna o nočním klidu

Usnesení č. ZMČ/2018/226/06:

Zastupitelstvo městské části Brno-Komín
souhlasí
s návrhem obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna o nočním klidu, včetně návrhu
na omezení doby nočního klidu ve dnech konání akcí celoměstského významu Ohňostroje
Ignis Brunensis,

souhlasí
s doplněním přílohy o výjimečné případy, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou
kratší, a to pro akce:

– Ostatky (určené území – území MČ Brno-Komín, doba nočního klidu v noci z 2. na 3.
3. 2019 vymezena od 2:00 hod. do 6:00 hod.)

– Vavřinecké hody (určené území – území MČ Brno-Komín, doba nočního klidu v noci z
10. na 11. 8. 2019 a v noci z 11. na 12. 8. 2019 vymezena od 2:00 hod. do 6:00 hod.)

– Komínské vinobraní (určené území – území MČ Brno-Komín, doba nočního klidu v noci z 20. na 21. 9. 2019 a v noci z 21. 9. na 22. 9. 2019 vymezena od 2:00 hod. do 6:00 hod.)