Nečerpané dotace MČ Komín

Zastupitelka K. Jarošová sdělila, že nám primátor Hladík nabízel finanční podporu (dotaci)
do konce roku 2018 – proč Komín nečerpal?“

Starostka v rámci odpovědi mj. sdělila, že rozpočet je navržen jako vyrovnaný, v členění
podle zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Byl připraven dle dosavadní
praxe, s ohledem na zatím (aktuálně) známé příjmy a jeho detailní rozpis bude zveřejněn
v lednu, kdy už bude přehled o nevyčerpaných prostředcích z roku 2018, které budou
převedeny k využití v roce 2019. Vedoucí finančního odboru sdělil, že podrobnější rozpis
rozpočtu se provádí po jeho schválení. Dále byly starostkou postupně zodpovězeny všechny
položené dotazy. V rámci debaty vystoupili také zastupitelé T. Němec, P. Pekár, K. Jarošová,
M. Juřička, tajemník úřadu městské části a vedoucí finančního odboru.

Když primátor Hladík nabízel finanční podporu, mohla by se k tomu paní starostka vyjádřit, proč toto nevyužila. Určitě by se to občané Komína rádi dověděli. Budeme doufat, že nám to paní starostka co nejrychleji ráda zdělí.