Statutární město Brno vyhlašuje výběrové řízení

Prostřednictvím Bytového odboru Magistrátu města Brna.

pro poskytování návratných účelových zápůjček na opravu a modernizaci
bytových a rodinných domů a bytových jednotek pro II. etapu roku 2019
dle Pravidel poskytování návratných účelových zápůjček
z Fondu rozvoje bydlení města Brna

Termín vyhlášení: 1. 12. 2018

Termín pro podání žádostí: do 15. 01. 2019

Žádosti o zápůjčku se podávají na předepsaném formuláři v termínu od 1.12.2018
do 15.1.2019 na úřadě městské části, na jejímž území se opravovaná nemovitost nachází nebo
na Bytovém odboru MMB na Malinovského nám. 3.
Formuláře k podání žádosti a Pravidla poskytování návratných účelových zápůjček jsou
k dispozici na úřadech městských částí, v Informačním středisku Magistrátu města Brna
a na internetové adrese www.brno.cz (Správa města > Magistrát města Brna > Úsek školství
a prorodinné politiky > Bytový odbor > Dokumenty > Fond rozvoje bydlení města Brna –
zápůjčky).

Ing. Aleš Doležel
vedoucí Bytového odboru MMB