Střední škola pro sluchově postižené a Odborné učiliště Brno – Gellnerova

Střední školy Gellnerka Brno, příspěvkové organizace. Naše škola poskytuje střední vzdělávání žákům se speciálními vzdělávacími potřebami podle §16 odstavec 9 Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon). Na střední škole nabízíme maturitní obor informační technologie, na středním odborném učilišti obor operátor skladování a na odborném učilišti obory podlahářské práce a prodavačské práce.

Naše škola leží uprostřed zahrady v klidné městské části Brno – Jundrov. Učebny jsou moderně vybaveny, každý žák oboru informační technologie má k dispozici svůj počítač. Využíváme interaktivní tabule a aktuální výukové programy. O přestávkách žáci rádi tráví čas v odpočinkové místnosti, která je vybavena stolním fotbálkem a stolem na ping pong. V průběhu roku nabízíme našim žákům mnoho zajímavých exkurzí, rovněž se zúčastňujeme soutěží a sportovních akcí.

Přijďte se přesvědčit sami, jak je u nás fajn.

Otevírací doba
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle
Web: http://www.ssbrno.cz
Email: skola@ssbrno.cz
Tel: 420541220464
IČO: 64326454
Gellnerova 66/1
63700
Brno - Jundrov

Mapa