Pronájem tenisových kurtů v Komíně

Jednorázový pronájem kurtu je možný po osobní domluvě se správcem nebo telefonicky

na čísle 732 634 569.


DOBY PRONÁJMU: 
po celý týden 8 – 20h (mimo naplánované akce – tréninky, soutěže družstev, turnaje)


HODINOVÁ SAZBA:
 do 15 hodin = 120 Kč/hod., od 15 hodin = 160 Kč/hod.