Výbory zastupitelstva

Finanční odbor

Finanční odbor vykonává správu na úseku rozpočtu a financování, sleduje naplňování příjmů a čerpání výdajů v rozpočtu, navrhuje a připravuje jeho změny, sestavuje finanční vypořádání, vede účetnictví, účetní a finanční výkazy, pokladní službu úřadu, kontrolní činnost. Jedná s bankami, sleduje poskytování dotací a zabezpečuje správu místních poplatků ze psů.

Kontrolní výbor ZMČ Brno-Komín (2018-2022) (bez titulů)

Předseda

Bohuslav Chalupa

Tajemník

Mgr. Marek Minster

Členové

Libor Vlček

Petra Špotáková

Tomáš Hunkes

Marek Zeman

Finanční výbor ZMČ Brno-Komín (2018-2022)  (bez titulů)

Předseda

Eliška Krejčí – Reková

Tajemník

Martin Křivánek

Členové

Milan Juřička
Kateřina Jarošová
Svatava Staňková
Karel Pleva