Výchozí třídění

Helceletka – Kominíček

Věnujeme se výchovně vzdělávací činnosti pro předškolní a školní děti. Zaměřuje se na výtvarnou činnost, hudební, jazykové zájmové kroužky včetně…

Knihovna Jiřího Mahena v Brně

KJM v Brně – pobočka Komín Knihovna patří mezi nejmenší pobočky, poskytuje základní výpůjční a informační služby čtenářům všech věkových…

Komíňáček

Dětský folklórní soubor Komíňáček vznikl v roce 2002 při ZŠ Pastviny, Brno-Komín. Soubor navštěvují komínské děti ve věku od 4 do 15…

Římskokatolická farnost

V roce 1913 byl přestavěn a významně rozšířen komínský farní kostel. Farní kronika poznamenává o setkání komise ohledně přestavby kostela,…

T.J.Sokol Brno – Komín

Zajištění sportovních činností a akcí pro cvičence všech věkových kategorií. Vedeme oddíl florbalu, volejbalu, košíkové a stolního tenisu. Dále sdružujeme…