Římskokatolická farnost

V roce 1913 byl přestavěn a významně rozšířen komínský farní kostel. Farní kronika poznamenává o setkání komise ohledně přestavby kostela, “že kostel nevyhovuje potřebám věřících rozsáhlé farnosti komínské a že má být rozšířen v tom způsobu, by věž a presbytář zůstaly stát a postavena byla nová loď kolmostojící na ose dosavadního kostela”.

Když se pak v červnu a červenci konala návštěva biskupa Huyna, byla bohoslužba slavena venku, “ježto kostel je malý”. V roce 1912 se pak započalo s dílem rozšíření farního chrámu. Celkový náklad na práci architekta, stavebního dozoru, stavitelské, betonářské, kamenické, tesařské, klempířské, pokrývačské, truhlářské, zámečnické, sklenářské činil bez vnitřního zařízení rozpočtem 82 151 05 K. Práce začaly 28. dubna a bohoslužby se mezitím konaly ve školní budově. Záměrem bylo dokončit toto dílo ještě do zimy 1912, ale kvůli dešti se zdržovaly práce, kostel byl do zimy celý omítnut a zakryt střechou. Na jaře se pak pokračovalo dále s pracemi na vnitřním zařízení. Pan stavitel se zavázal, že bude s pracemi hotov koncem června a ostatní práce by se tedy stihly ještě do svátku sv. Vavřince, kdy měl být kostel vysvěcen. Kronika píše: “Ačkoli téměř nikdo nechtěl věřiti, že bude kostel do té doby hotov a práce na tu krátkou zbývající dobu bylo ještě mnoho vykonati, přece s pomocí Boží vše to zdoláno a na sv. Vavřince slavila farnosť komínská slavnosť posvěcení nového chrámu Páně”.
S přestavbou se tedy spěchalo, aby se slavnost posvěcení mohla odehrát na sv. Vavřince. Komínské hody jsou tedy založeny na této slavností posvěcení kostela. Naši předkové kladli velký důraz na kostel, protože podle naší víry odtud vycházela a vychází životodárná síla Boží přítomnosti, jak to dodnes naznačuje svítící věčné světlo. Necelých 600 let před touto přestavbou vycházela od obyvatel touha po tom, aby v Komíně vznikla farnost a aby se tak zkrátila cesta svátostné útěchy pro nemocné a umírající. Touha obyvatel Komína, Žabovřesk či Manic i Jundrova se naplnila.

Otevírací doba
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle
Web: http://www.komin.farnost.cz
Tel: 420541223191
Kristenova 24
62400
Brno - Komín

Mapa