Prázdninový KLUB SENIORŮ

Pokud bude mít někdo z vás čas a chuť přijít i o prázdninách 17. červenec 2019 v 15.00 hodin
vycházka kolem Brněnské přehrady s případným posezením na trase nebo na Staré hasičce.