ZŠ Brno Pastviny

Základní škola pro 540 žáků s družinou a jídelnou. K dispozici jsou pohybové, výtvarné a kvízové kroužky a kroužek angličtiny, gymnastiky a plavání. Možnost využití služeb výchovného poradce.

MONTESSORI PEDAGOGIKA

Vážení rodiče,

chcete, aby se Vaše dítě do školy těšilo? Chtěli byste, aby se současně s kvalitní výukou učilo samostatnosti a mělo možnost rozvinout své vrozené schopnosti? Hledáte tomu odpovídající vzdělávání?

Dětem nabízíme:

Promyšlený a ověřený vzdělávací systém zahrnující speciální výukové pomůcky, které v dětech podporují přirozenou potřebu se učit·

Bezpečné prostředí, kde učitel je nejen přirozenou autoritou, ale i partnerem, který pomáhá dětem rozvinout jejich vrozené schopnosti·

Citlivý přístup založený na respektu a vzájemné komunikaci mezi učitelem a dítětem a také mezi dětmi navzájem·

Montessori pedagogika vede dítě k samostatnosti, zodpovědnosti a spolupráci, podporuje celkový rozvoj osobnosti dítěte (intelektuální, emocionální, sociální vnímání…)

„Zajímáte-li se o vzdělávání svých dětí, myslíte na jejich budoucnost“

 Školní práce probíhá v souladu s požadavky na základní vzdělávání (osnovy ZŠ, školní vzdělávací program)

  • Výuka probíhá ve věkově smíšených třídách, v tzv. trojročích. První trojročí navštěvují děti prvního, druhého a třetího ročníku, druhé trojročí – čtvrtý, pátý, šestý ročník.
  • Děti pracují se speciálními Montessori pomůckami (s prožitkem a všemi smysly)
  • Využívá se projektového vyučování
  • Vzájemná spolupráce s rodinami žáků, pravidelné konzultace pedagoga s rodičem i dítětem. Probíhají dvakrát ročně nebo dle individuální potřeby.
  • Propojenost výuky s reálným životem (exkurze, výukové programy probíhající za hranicí školní budovy)
  • Po ukončení 5. ročníku žáci pokračují na druhém stupni ZŠ nebo na víceletých gymnáziích
Web: http://www.zspastviny.cz
Email: sekretarka@zspastviny.cz
Tel: 420541223118
Pastviny 718/70
62400
Brno - Komín

Mapa

Náhled webu ZŠ Brno Pastviny

Aktuality ZŠ Brno Pastviny

Dětský den Brno – Komín

 Akce proběhne: 3. června 2017 od 9.00 do 19.00 hodin I letos se nám podařilo za pomoci komínských spolků a dobrovolníků vytvořit…