Tříkrálová sbírka

Od 1. do 14. ledna 2018 se opět v ulicích našeho města rozezní kroky malých i velkých koledníků. Přijdou do Vašich domovů s poselstvím Tříkrálové sbírky. Prosíme, otevřete jim nejen dveře, ale také svá srdce.
Vaše dary pomohou lidem v nouzi, kteří si sami pomoci nemohou či neumějí. DĚKUJEME!

2. ledna 2018 v 15.00 hod. – POŽEHNÁNÍ
které udělí otec biskup Mons. Vojtěch Cikrle tříkrálovým koledníkům v katedrále na Petrově.
4. ledna 2018 v 16.00 hod. – PRŮVOD TŘÍ KRÁLŮ
vyráží na koních, s velbloudem od Petrova přes Zelný trh, ulicí Masarykovou na náměstí Svobody (králové se pokloní Jezulátku v živém Betlémě) a stejnou cestou se vrátí na Petrov. Průvod doprovodí zpěvem studenti ze Schola BiGy Brno.
4. ledna 2018 od 16.00 hod. – ŽIVÝ BETLÉM na nám. Svobody. Zpěvem bude doprovázet Musica Felix.
7. ledna 2018 v 18.00 hod. – TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT jeho přímý přenos můžete sledovat na ČT 1.
Tříkrálovou sbírku můžete podpořit:
– zasláním dárcovské SMS: DMS KOLEDA na číslo 87777,
– odesláním finančního daru na účet: 66008822/0800 VS 777,
u České spořitelny. DĚKUJEME!

Trikralova sbirka (PDF 289.65 kB)