Ukončení činnosti MUDr. Čolakova

Od 1. 6. 2019 ukončil svoji lékařskou praxi,kterou provozoval na adrese Absolonova 30, Brno, MUDr. Miroslav Čolakov.

Podle sdělení odboru zdravotnictví krajského úřadu Jihomoravského kraje, zdravotní dokumentace registrovaných pacientů zůstane v ordinaci a od 1. 6. 2019 začne fungovat nový poskytovatel zdravotních služeb na téže adrese. Jedná se o společnost SG s. r. o. Pokud budou mít pacienti MUDr. Miroslava Čolakova zájem, mohou přejít do jejich péče. Pokud ne, mohou si najít nového zubního lékaře, který si u této společnosti vyžádá jejich zdravotní dokumentaci. Je také možné,
aby o zaslání zdravotnické dokumentace žádal sám pacient, ale potom musí ve své žádosti uvést jméno nového zubního lékaře, kterému lze dokumentaci zaslat. Podle platné legislavy není možné pacientům předávat jejich zdravotní dokumentaci přímo.Nový poskytovatel zdravotních služeb bude od 1. 6. 2019 zveřejněn ve veřejné části Národního registru poskytovatelů zdravotních služeb na adrese https://nrpzs.uzis.cz/

napsala vedoucí sociálního odboru Mgr. Michaela Kameníková,