Výměna obecních bytů

S výměnou obecních bytů pomůže nový webový portál
Od října tohoto roku byl spuštěn nový internetový portál „výměna bytů ve vlastnictví Statutárního města Brna“, který umožňuje zprostředkovat zájemcům výměnu bytů v majetku města.
Webové stránky, které mohou zájemci o výměnu brněnských obecních bytů využít, najdete na adrese http://www.vymena-bytu-brno.cz
Zde zájemci o výměnu bytu vyplní požadované údaje o stávajícím bytu, jako je lokalita, velikost, příslušenství, vybavení, výše nájemného a dále i požadavky na byt, o který mají zájem. Dojde-li ke spárování nabídky a požadavků, aplikace zprostředkuje zájemcům o výměnu bytů jejich kontakty.
Nájemci bytů v majetku města Brna mohou postoupit práva a povinnosti z  nájemní smlouvy k bytu na základě dohody a jen s písemným souhlasem pronajímatelů. Dohoda o postoupení nájemní smlouvy může být uzavřena jen mezi nájemci bytů, které jsou v majetku města Brna, nebo v majetku města Brna a jiné obce. Díky „Pravidlům pronájmu bytů v majetku statutárního města Brna“ mohou nájemci, kteří mají zájem o výměnu bytu, využít pro tento účel webové stránky statutárního města Brna.
Jana Holá, odbor bytového hospodářství