Pár slov ke kontrolám hřišť a jejich oprav

Jsme velmi rádi, že máme v Komíně nemálo dětských i jiných hřišť, zároveň je však třeba říci, že jejich správa stojí nemalé úsilí i prostředky. Chtěla jsem vás požádat: nenavyšujme je nedbalostí či vandalstvím. Na všech hřištích je 1x ročně prováděna nezávislá roční kontrola. Kromě ní je každé hřiště opět 1x ročně kontrolováno zhotovitelskou firmou. Průběžně během roku kontrolují hřiště i zaměstnanci úřadu, především pracovníci údržby.

Kontrolou zjištěné drobnější nedostatky odstraňují zaměstnanci úřadu nebo servis firmy. Větší závady řeší servisní firma na objednávku. Pracovníci údržby po celý rok na hřištích sbírají odpadky, uhrabují pískoviště, zametají kačírek z chodníku atd. Roční kontroly všech hřišť nás stojí přibližně cca 65 000 Kč. Čtvrtletní kontroly dětských hřišť + servis drobných závad průměrně 56 000 Kč. Každoroční výměna
písku ve všech pískovištích přijde v průměru na 80 000 Kč. Celkem tedy musíme každý rok vynaložit cca 200 000 Kč. K této částce je ovšem ještě třeba přičíst peníze za odstranění všech závad, výměnu nefunkčních prvků a bohužel také za napravení škod způsobených vandalstvím.Letošní kontrola provedená na workoutovém hřišti Habřinova zjistila vytrhaný pryžový povrch způsobený vandalstvím.
Cenu opravy včetně dopravy si firma nacenila na cca 35 000 Kč. Navíc nám zaslala vyjádření, ve kterém se konstatuje, že sportoviště je určeno převážně pro věkovou kategorii 14+ a podle nového znění normy pro fitness sportoviště pro osoby vyšší než 140 cm. Budeme muset respektovat její doporučení a doplníme do provozního řádu hřiště informaci o výšce osob a také o tom, že není určeno pro volný
pohyb malých dětí. Přestože máme na toto hřiště pětiletou záruku, firma ji odmítla uplatnit. Při samotné kontrole na hřišti zastihla děti, které si s pryží hrály a vytrhávaly ji. Záruka se na vandalství nevztahuje. Nemůžeme a ani nechceme zakázat rodičům, aby na toto hřiště chodili se svými dětmi. Musíme je však požádat, aby své děti hlídali a zabránili jim ničit pryžové dopadiště. Gumový granulát
navíc není materiál ze zdravotního hlediska vhodný na hraní pro děti.

napsala Milada Blatná, starostka

Trochu by jsme si měli vážit, co bylo v naší čtvrti vybudováno a neničit něco, co by mělo sloužit široké veřejnosti. Už i mládež by si měla uvědomit, že oprava poničeného hřiště stojí nemalé peníze, které nakonec stejně zaplatíme všichni.