STARÁ HASIČKA (BRNO-KOMÍN)

Status: V přípravě

Předmětem soutěže je návrh kulturního a společenského centra Stará hasička (objekt bývalé hasičky).
Součástí návrhu je také úprava přilehlého veřejného prostranství v rozsahu řešeného území, na kterém
se pořádají společenské akce městské části (hody, vánoční slavnosti, koncerty, apod.). Návrh bude zpracován v podrobnosti architektonické studie.
Stávající stav Staré hasičky je již nevyhovující a měl by být modernizován. Objekt kulturního a společenského centra by měl disponovat multifunkčním prostorem, klubovnami s odpovídajícím zázemím a měl by sloužit obyvatelům městské části.

Otevřená jednofázová projektová architektonická soutěž.

Prohlídka soutěžního místa proběhne dne 12. 7. 2019 a 26. 7. 2019 s výkladem zadavatele. Sraz
účastníků prohlídky je ve 13:00 hod. před vstupem do budovy Staré hasičky, Hlavní 125, Brno-Komín

Předpokládaný termín vyhlášení 07. 06. 2019

Vyhlašovatel

Statutární město Brno / Městská část Brno-Komín

se sídlem Vavřinecká 15, 624 00 Brno
zastoupeno Mgr. Miladou Blatnou, starostkou městské části

Organizátor

Kancelář architekta města Brna, p.o.

Sekretář soutěže

Ing. arch. Tomáš Pavlíček

Kancelář architekta města Brna, příspěvková organizace,
Zelný trh 331/13, 602 00 Brno
tel.: +420 770 176 563
e-mail: pavlicek.tomas@kambrno.cz
ID datové schránky: j9gzbpi

Předpokládané ceny a odměny celkem (v Kč)

400 000,-

Datum odevzdání soutěžních návrhů

15:00 23. 09. 2019

Datum konání hodnotící zasedání poroty

3. – 4. 10. 2019

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

03. 06. 2019

Předseda poroty

doc. Ing. arch. Ivan Wahla

Řádní členové poroty – závislí

Mgr. Milada Blatná, místopředsedkyně poroty
doc. Ing. arch. Michal Sedláček
doc. Ing. arch. Antonín Novák

Řádní členové poroty – nezávislí

doc. Ing. arch. Ivan Wahla
M.A. Svatopluk Sládeček
Ing. arch. Markéta Veselá
Ing. arch. Pavel Buryška

Náhradníci poroty – závislí

Ing. arch. Libor Vlček
Ing. arch. Eugen Točík

Náhradníci poroty – nezávislí

Ing. arch. Pavel Klein
Ing. arch. MgA. Jan Novotný

Přizvaní odborníci:
Investiční náklady: Ing. Pavla Volešová
Vnitřní prostředí: Ing. Petr Suchánek, Ph.D.
Statika: Ing. Václav Přikryl

Porota může v průběhu soutěže požádat zadavatele o přizvání dalších odborníků.