Oddělení úřadu

Tajemník úřadu:

Bc. Ivana Breburdová
Telefon: 541 420 372; mobil : 725 076 211
e-mail: tajemnice[@]jundrov.brno.cz

Sekretariát, ověřování, podatelna:

Ing. Jiřina Svobodová
Telefon: 541 420 361; mobil: 725 949 601
e-mail: podatelna[@]jundrov.brno.cz

ID datové schránky : 8gsb8g4

Odbor finanční a majetkový:

Vedoucí odboru: Mgr. Petra Grycová
Telefon: 541 420 374; mobil: 778 428 779
e-mail: financni1[@]jundrov.brno.cz

Účetní: Hana Řídká
Telefon: 541 420 375; mobil: 725 949 602
e-mail: financni[@]jundrov.brno.cz

Správa majetku: Bc. Hana Longínová
Telefon: 541 420 370; mobil: 725 949 600
e-mail: majetek[@]jundrov.brno.cz

Poplatky, pokladna, zpravodaj: Jarmila Cardová
Telefon: 541 420 371; mobil: 602 501 437
e-mail: poplatky[@]jundrov.brno.cz

Odbor správní

Vedoucí odboru, právník, přestupky: 
Telefon: 541 420 384; mobil: 778 428 805
Fax: 541 220 001
e-mail: pravni@ jundrov.brno.cz

Sociální oddělení

Sociální péče, péče o rodiny s dětmi, byty: Eva Odehnalová
Telefon: 541 420 373; mobil: 602 727 130
e-mail: socialni[@]jundrov.brno.cz

Sociální péče, péče o seniory a handicapované občany, byty: Bc. Irena Porubová
Telefon: 541 420 373; mobil: 778 428 789
e-mail: socialni1[@]jundrov.brno.cz

 Odbor stavební

Vedoucí odboru: Ing. arch. Jana Ocelková
Telefon: 541 420 378; mobil: 602 501 430
e-mail: stavebni[@]jundrov.brno.cz

Územní plánování a stavební řízení: Ing. Mária Ťápalová
Telefon: 541 420 376; 773 786 557
e-mail: stavebni4[@]jundrov.brno.cz

Referent stavebního odboru: Maria Toušková
Telefon: 541 420 379; mobil : 778 428 787
e-mail: stavebni1[@]jundrov.brno.cz

Referent stavebního odboru: Ing. arch. Petra Hoplíčková
Telefon: 541 420 378; mobil : 778 770 492
e-mail: stavebni3[@]jundrov.brno.cz

Zeleň, životní prostředí, silniční správní orgán: Marta Trávníčková
Telefon: 541 420 377; mobil: 602 501 445
e-mail: zp[@]jundrov.brno.cz