Zastupitelstvo městské části

Zastupitelstvo městské části Brno-Jundrov má pro volební období 2014 – 2018 15 členů, zvolených v komunálních volbách v říjnu 2014. Zastupitelstvo se schází podle ročního plánu nejméně 1x za 3 měsíce, v případě potřeby i v mimořádných termínech. Jednání zastupitelstva jsou veřejná a termín zasedání je zveřejňován na úředních deskách vždy 7 dní předem. Jednání zastupitelstva se řídí schváleným jednacím řádem.

Členové zastupitelstva

Zastupitelstvo městské části Brno – Jundrov pro volební období 2014-2018

 

Tomáš Beránek Zelená pro Náš Jundrov beristb@gmail.cz
Ivana Fajnorová Zelená pro Náš Jundrov starostka@jundrov.brno.cz
Jan Dungel Zelená pro Náš Jundrov
MVDr. Lubomír Hošek Zelená pro Náš Jundrov hosek.vet@gmail.com
Irena Koláčná Zelená pro Náš Jundrov mistostarostka@jundrov.brno.cz
doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D. ČSSD zdenek.koudelka@mail.muni.cz
MUDr. Petra Minarčíková Zelená pro Náš Jundrov petra.minarcikova@centrum.cz
Mgr. Michaela Rychtecká Zelená pro Náš Jundrov
JUDr. Kristina Šnajderová JUNDROVÁCI společně s „A CO BRNO?“
Ing. Renata Šťastná ODS StastnaRe@seznam.cz
Ing. Ondřej Šťastník JUNDROVÁCI společně s „A CO BRNO?“ ondrej@jundrovaci.cz
Ing. Marek Toman ČSSD
Ing. Pavel Tyleček JUNDROVÁCI společně s „A CO BRNO?“ pavel@jundrovaci.cz
Ing. František Vitula, Ph.D. ODS
Martin Vyšinský Zelená pro Náš Jundrov vysna@volny.cz

 

Jednací a volební řád zastupitelstva zde: http://www.jundrov.info/samosprava/zastupitelstvo-mestske-casti/jednaci-rad-zastupitelstva/

Termíny jednání zastupitelstva v roce 2017

Harmonogram řádných zasedání Zastupitelstva MČ Brno – Jundrov v roce 2017:

11.  řádné zasedání ZMČ Brno – Jundrov středa 15.02.2017
12.  řádné zasedání ZMČ Brno – Jundrov středa 26.04.2017
13.  řádné zasedání ZMČ Brno – Jundrov středa 21.06.2017
14.  řádné zasedání ZMČ Brno – Jundrov středa 20.09.2017
15.  řádné zasedání ZMČ Brno – Jundrov  středa 13.12.2017

Řádná zasedání Zastupitelstva městské části statutárního města Brna, Brno-Jundrov, se konají od 18hod (není-li uvedeno jinak) v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Jundrov, Veslařská 56.

Před zasedáním Zastupitelstva MČ se od 17.00 do 18.00 hodin uskuteční setkání jeho členů s občany Jundrova.