Úřední hodiny ÚMČ

Úřední hodiny ÚMČ Brno-Jundrov během vánočních svátků v roce 2017 – 2018 středa  20. 12. 2017   8:00 – 17:00 hod.  …

Objekt Pod Holednou 1

Objekt Pod Holednou 1 je malá budova, kterou lze lehce přehlédnout. Nezainteresovaný občan si řekne, že je to „nějaká rozvodna či kotelna“,…

Výměna obecních bytů

S výměnou obecních bytů pomůže nový webový portál Od října tohoto roku byl spuštěn nový internetový portál „výměna bytů ve vlastnictví Statutárního města…

Zasedání ZMČ Brno – Jundrov

15.  řádné zasedání ZMČ Brno – Jundrov se koná ve středu 13.12.2017 Řádná zasedání Zastupitelstva městské části statutárního města Brna, Brno-Jundrov, se…

Jízda mobilního kontejneru

Náhradní jízda mobilního kontejneru bude v sobotu 2. 12. 2017. Trasa B 10.00 Březová 62 – 10.20 Březová u MŠ –…

Volební okrsky pro volby prezidenta

Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro konání volby prezidenta republiky Starostka městské části Brno – Jundrov podle § 1 4 odst. 1 písm. d) zákona…

Oznámení o době a místě konání voleb do Parlamentu České republiky

Starostka městské části Brno-Jundrov podle § 15 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky a…

Úřední hodiny dne 11. října 2017

Z technických důvodů (přerušení dodávky vody) budou dne 11.října 2017 úřední hodiny Úřadu městské části Brno – Jundrov pro občany zkráceny…

SENIOR BUS

Službu SENIOR BUS bude zajišťovat třetí vůz Od 15. června posílilo službu SENIOR BUS třetí vozidlo. Vedení města Brna a Dopravní podnik…

Blokové čištění pro rok 2017

PODZIMNÍ ČIŠTĚNÍ KOMUNIKACÍ prováděné společností Brněnské komunikace a. s. se uskuteční dne 13. 11. 2017 Optátova, Lelkova, Nálepkova (úsek mezi křižovatkou…