Výbory zastupitelstva

Finanční výbor

Finanční výbor zastupitelstva městské části Brno – Jundrov
pro volební období 2014-2018

Ing. Pavel Tyleček předseda pavel@jundrovaci.cz
Mgr. Richard Hubl člen
Ing. Silvie Vokřálová členka

 

Kontrolní výbor

Kontrolní výbor zastupitelstva městské části Brno – Jundrov
pro volební období 2014 – 2018

Obsazení výboru zvoleno na 2.ZMČ dne 11.3.2015

 Beránek Tomáš  předseda
 JUDr. Miroslav Motyčka    člen
 Mgr. Pavel Palatický  člen