Rada městské části

Členové RMČ

Rada městské části Brno – Jundrov pro volební období r. 2014 – 2018

1. Ivana Fajnorová – starostka

2. Irena Koláčná – místostarostka

3. MVDr. Lubomír Hošek – člen Rady

4. Ing. Ondřej Šťastník – člen Rady

5. Ing. Pavel Tyleček – člen Rady

Jednací řád RMČ:  http://www.jundrov.info/samosprava/rada-mestske-casti/jednaci-rad-rmc/