Soukromá mateřská škola a základní škola s.r.o.

Soukromá mateřská škola a základní škola s. r. o. v Brně – Jundrově si klade za cíl vytvořit komplexní výchovně vzdělávací systém, směřující k posílení osobnosti každého žáka, k rozvinutí jeho individuality, tvořivosti a samostatnosti. Soukromá mateřská škola a základní škola s. r. o. je školou neúplnou s 1. až 5. postupným ročníkem, v každém ročníku je 1 třída. Specifičnost školy se mimo jiné projevuje ve spojení předškolního a školního výchovného zařízení, což umožňuje naprosto plynulý přechod žáků z jednoho zařízení do druhého. Tato plynulá návaznost je zaručena stejným vyučovacím prostředím, stejnými výukovými metodami a stejným týmem pedagogů, kteří pečují o žáka po celou dobu docházky do školy, tj. od 5(6) do 10(11) let. Maximální počet žáků ve třídě (18) umožňuje pedagogům individuální přístup při výchově a vzdělávání. Budova školy se nachází v klidné městské části v blízkosti lesa, je dobře dostupná jak veřejnou, tak osobní dopravou. K budově přiléhá esteticky a funkčně vybavená školní zahrada. K dosažení optimálních výsledků výuky v neposlední řadě přispívá vybavení učeben. Jak kmenové, tak i odborné (IT učebna, učebna hudební výchovy, výtvarné výchovy, dramatické výchovy) třídy jsou vybaveny moderní audiovizuální technikou (interaktivní tabule, PC) a dalšími potřebnými pomůckami. Denní vyučovací režim je přizpůsoben náročnosti a povaze probíraného učiva a psychickým potřebám žáků. Jde o celodenní výchovně vzdělávací proces, který využívá v maximální míře tvůrčích aktivit žáků, harmonizuje duševní činnosti s tělesnými, směřuje ke komplexnímu rozvoji osobnosti žáka a v němž je pasivní přejímání informací nahrazeno procesem objevování a prožívání.

SMZŠ vyučuje podle vlastního školního vzdělávacího programu základního vzdělávání „Hurá do školy!“ zpracovaného podle obecně závazného RVP, platného pro všechny školy v ČR.

Efektivitu našeho vzdělávacího programu můžete průběžně sledovat ZDE..

Otevírací doba
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle
Web: http://skolni.info
Email: r.prokop@skolni.info
Tel: 420541220789
Rozmarýnová 676/3
63700
Brno - Jundrov

Mapa

Náhled webu Soukromá mateřská škola a základní škola s.r.o.