Jundrováci

Jsme spolek občanů, kterým záleží na kvalitě života. Rádi bychom zlepšili okolí řek Svratky a Svitavy. Také bychom přispěli k debatě o zkrášlení říčních břehů tak aby řeky patřili lidem – aby jim u nich bylo dobře a trávili zde opět čas.

Dosavadní dialog probíhal pouze v intencích vodního hospodářství obou řek. Tedy jak zamezit záplavám či erozi břehů. Nechceme zpochybňovat správu řek. Oba brněnské vodní toky jsou ale součástí Brna, chceme proto aby také sloužili Brnu a žili s Brnem. Nikoli aby zde byly řeky versus Brno.

Zakladatelé spolku:

Ondřej Šťastník – radní MČ Brno-Jundrov
Michal Palaščák – brněnský architekt a urbanista
Petr Bořecký – architekt a radní MČ Brno-střed
Igor Kovačevič – architekt a urbanista

Spolek by rád moderoval dialog mezi jednotlivými městskými částmi, jejichž zájmy navazujících čí protilehlých částí řek jsou mnohdy protichůdné či o vzájemných iniciativách nevědí. Jednotící ideou je vytvořit z obou řek zóny volného času, které budou:

1. poskytovat dostupnou alternativu trávení volného času (pěšky, kolem, městskou hromadnou dopravou)
2. navzájem logicky provázané a doplňující se
3. respektovat potřeby správy řek na protipovodňová opatření, tyto ale budou zasazovat do potřeb obyvatel města a nikoli naopak
4. podporovat občanské aktivity typu lokální říční koupání, saunování, kulturní a sportovní akce, říční školky či letní tábory atd

Členové spolku jsou zástupci městských částí, místní a republikoví projektanti, studenti místních vysokých škol.

Projektový plán:

  1. Základní koordinace městských částí (září 2015)
  2. Vklad projektántů a krajinných architektů Spolku či externě na vstupní studii (říjen 2015)
  3. Podpora Magistrátu města Brna a zařazení podpory pro oficiální dokument “Řeky Brna krásnějsí” do rozpočtu města na rok 2016 (říjen 2015)
  4. Příprava dokumentu “Řeky Brna krásnější” (2016)
  5. Pracovní a diskusní skupiny s občany městských částí (4. kvartál 2016)
  6. Schválení dokumentu “Řeky Brna krásnější” Zastupitelstvem města Brna (1. pololetí 2017)
Otevírací doba
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle
Web: http://www.brnokrasnejsi.cz
Email: info@brnokrasnejsi.cz
Tel: 420606620921
Jasanová 836/3a
63700
Brno - Jundrov

Mapa