Knihovna Jiřího Mahena v Brně

Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace je největší veřejná městská knihovna na Moravě, druhá největší v ČR. Zřizuje ji od roku 1921 Statutární město Brno. Nabízí rozsáhlý výběr krásné literatury a naučné literatury, novin a časopisů, AV médií a hudebnin, přístup do sítě internetu a elektronickým databázím, služby nevidomým a slabozrakým čtenářům. Od roku 2011 rozšířila nabídku svých služeb o půjčování čteček elektronických knih, deskových her a tematických kufříků. V r. 2013 zahájila na vybraných pobočkách půjčování hraček a pomůcek pro děti s handicapy a uvedla do provozu Tramvaj čtenářů. V r. 2014 prošla Dostavbou a reorganizací Ústřední knihovny (nové prostory a služby). V r. 2015 spustila půjčování e-knih a v rámci projektu Knihovna pro město II – Vzdělávání na míru byla vybavena moderními technologiemi a vhodným mobiliářem.

Knihovna dále poskytuje informace o literatuře, o regionálních autorech, faktografické a právní informace, informace o Brně a regionu, informace ze státní správy a samosprávy, meziknihovní výpůjční službu. Pořádá kulturní pořady pro školy a veřejnost. Knihovní fond dosahuje cca 800 tisíc knihovních jednotek. Za rok se v KJM zaregistruje na 40 tisíc čtenářů, kteří uskuteční více než 600 tisíc čtenářských návštěv a cca 2 miliony výpůjček. KJM pracuje systémem ústřední knihovny s 31 pobočkami rozmístěnými na území města. Součástí KJM je Mahenův památník v Masarykově čtvrti s expozicí o životě a díle spisovatele, dramatika a prvního brněnského knihovníka Jiřího Mahena. Pracoviště se specializuje na regionální literaturu a bibliografii. V přízemí vilky je knihovna. V KJM působí Informační středisko EUROPE DIRECT s bohatým zázemím knihovního fondu a elektronických informačních zdrojů.

Otevírací doba
Pondělí  Zavřeno
Úterý  10:00-12:00  13:00-18:00
Středa  10:00-12:00  13:00-18:00
Čtvrtek  Zavřeno
Pátek  10:00  15:00
Sobota  Zavřeno
Neděle  Zavřeno
Web: http://www.kjm.cz/o-knihovne
Email: veslarska@kjm.cz
Tel: 420541220378
Veslařská 97/56
63700
Brno - Jundrov

Mapa

Náhled webu Knihovna Jiřího Mahena v Brně