Výchozí třídění

JUDr. Pavel Indra, advokát

Nabídka služeb advokátní kanceláře v oblasti občanského, obchodního, rodinného i trestního práva včetně rozvodů, společného jmění manželů a generální praxe….