Výchozí třídění

ZŠ Brno – Heyrovského

ZŠ v síti Zdravých škol pracuje podle vzdělávacího programu Základní škola. Zaměření na nápravu dyslexií, osobnostně sociální výchovu, dramatická výchovu….

ZŠ Pramínek o.p.s.

Cíle: Individuální vzdělávací plány (přihlížejí ke schopnostem, nadání a potřebám jednotlivých dětí / žáků) Inkluze žáků se zdravotním postižením i mimořádně nadaných Partnerství…