Komise rady MČ

Rada obce zřizuje své poradní orgány, které se označují jako komise. Tyto orgány mají funkci iniciativní a poradní, nikoliv tedy kontrolní. Svá stanoviska a náměty komise předkládají výhradně svému zřizovateli, tedy radě obce. Komise je kolektivní fakultativní orgán, který  se usnáší většinou hlasů všech svých členů. Komise je ze své činnosti odpovědna radě obce, ve věcech výkonu přenesené působnosti na svěřeném úseku pak odpovídá starostovi obce.

Komise Redakční rada BN

Předseda:          Miroslav Klimeš   (KDU-ČSL)
Místopředseda:

Členové:

RNDr. Alena Křivánková (ODS)

Robert Bárta  (ANO 2011)
Jaromíra Dubšíková  (ČSSD)
Ing. Petr Laštůvka (ZpB)
Michael Piskor  (Bystrčáci)
Mgr. Pavel Šoba (KDU-ČSL)
Vladimír Tomsa (KSČM)
Ing. Jindřich Zuziak  (TOP 09)

 

Komise Životního Prostředí

Předseda:         Ing. Tomáš Jára  (ODS)
Místopředseda:

Členové:

Michal Kaláb (ODS)

Kristýna Delmar (ZpB)
Ing. Vladimír Hrbata (ANO 2011)
Ing. Milan Krátký, Ph.D. (Bystrčáci)
Ing. Lukáš Moravec (KDU-ČSL)
Jiří Soška (TOP 09)
Ondřej Švestka (ČSSD)
Ing. Martin Vyvážil (KSČM)

 

Komise  Veřejných zakázek

Předseda:         Mgr. Eva Barovjanová  (KDU-ČSL)
Místopředseda:

Členové:

 Ing. Leopold Černý (KDU-ČSL)

Jaromíra Dubšíková (ČSSD)
Ing. Tomáš Jára  (ODS)
Tomáš Přibislavský  (TOP 09)
Luboš Raus  (Bystrčáci)
Bc. Jan Delmar  (ZpB)
Ing. Rudolf Trávníček, MBA  (ANO 2011)

 

 

Komise Sociální, zdravotní a protidrogová

Předseda:         Robert Pazdera  (ANO 2011)
Místopředseda:

Členové:

Iva Petrová (ANO 2011)

Ing. Eva Harangiová  (ODS)
Bc. Kateřina Herelová  (ČSSD)
Kristýna Delmar  (ZpB)
Jaroslava Osuská  (Bystrčáci)
Marie Pučová  (KDU-ČS)
Mgr. Marcela Štroblová (TOP 09)
RNDr. Jana Vaisharová  (KSČM)

 

Komise Regenerace Bystrce, rozvoje, stavební a územního plánování

Předseda:         Ing. Daniel Bárta  (ČSSD)
Místopředseda:

Členové:

Ing. Milan Přinosil (ANO 2011)

Petr Cajzl (KDU-ČSL)
Ing. Jiří Ciboch  (TOP 09)
Martin Küfhaber  (ČSSD)
Petr Maurer  (ODS)
Jana Pálková  (ZpB)
Ing. arch. Olga Strublová (Bystrčáci)
Jan Votoupal (KSČM)

 

Komise Majetková

Předseda:         Tomáš Přibislavský  (TOP 09)
Místopředseda:

Členové:

Ing. Petr Laštůvka (ZpB)

Ing. Hana Jindrová  (Bystrčáci)
Martin Küfhaber  (ČSSD)
Zdeněk Kašpar  (TOP 09)
Petr Morávek  (ODS)
Ing. Jiří Neužil  (KDU-ČSL)
Robert Pazdera  (ANO 2011)

 

Komise Bytová

Předseda:         Ing. Eva Harangiová  (ODS)
Místopředseda:

Členové:

Marie Špindlerová (ODS)

Ing. Pavel Březa  (KSČM)
Ondřej Mišustov  (KDU-ČSL)
Renata Novotná  (ANO 2011)
Miloslava Peřinová  (ČSSD)
Tomáš Přibislavský  (TOP 09)
Bc. Jan Delmar  (ZpB)
Alena Ševčíková  (Bystrčáci))

 

Komise Dopravní a bezpečnostní

Předseda:         Ing. Rudolf Trávníček, MBA  (ANO 2011)
Místopředseda:

Členové:

Robert Pazdera ((ANO 2011)

Ing. Pavel Jankůj  (ODS)
Lubomír Kouba (ČSSD)
Jaroslav Krejčí  (TOP 09)
Ing. Petr Laštůvka  (ZpB)
RSDr. Lubomír Mlejnek  (KSČM)
Jiří Pallich  (Bystrčáci))
Ing. Vít Špaček  (KDU-ČSL)

 

Komise Rada bystrckých škol

Předseda:         RNDr. Vladimír Vetchý, CSc.  (ČSSD)
Místopředseda:

Členové:

Mgr. Zdeněk Černošek

Šárka Malá Aujeská
Ludmila Cecavová
Ludmila Eliášová
Anna Kimlová
Mgr. Petr Křivka
Hana Ondráčková
Blanka Pelikánová
Bc. Pollaková Radka
Mgr. Dagmar Procházková
Ema Roupcová
Ing. Radmila Zábršová

 

Komise Kulturní a letopisecká

Předseda:         Mgr. Petr Fedor  (TOP 09)
Místopředseda:

Členové:

Jaromíra Dubšíková (ČSSD)

Mgr. Eva Barovjanová  (KDU-ČSL)
JUDr. Karel Grünwald  (KSČM)
Ing. Karel Kašpárek  (Bystrčáci)
Ing. Veronika Najbrtová (ANO 2011)
Jana Pálková  (ZpB)
PhDr. Pavla Valčáková, CSc. (ODS)