Rada MČ

Rada obce je výkonným orgánem obce v oblasti samostatné působnosti obce. Při výkonu samostatné působnosti se zodpovídá zastupitelstvu obce. Radě obce nepřísluší rozhodovat v oblasti přenesené působnosti obce tj. není orgánem státní správy, s výjimkou vydávání obecně závazných vyhlášek. Rada je složena ze starosty, jeho zástupce či zástupců dalších radních, kteří jsou voleni obecním zastupitelstvem z řad jeho členů. Zasedání obecní rady jsou na rozdíl od zasedání zastupitelstva obce neveřejná. Rada obce se schází podle potřeby a usnáší se většinou hlasů svých členů.

 Rada MČ

Seznam členů rady pro období 2014 – 2018

Jára Tomáš Ing.
věk 37 člen zastupitelstva za ODS, člen ODS
Email: tomas.jara@seznam.cz, Tel:
Výbory: – Pro rozvoj a infrastrukturu,  – Kontrolní
Komise: – Veřejných zakázek,  – Životního prostředí

Koubek Aleš, Mgr.
věk 35 člen zastupitelstva za KDU-ČSL, člen KDU-ČSL
Email: ales.koubek@gmail.com, Tel: 734 876 443
Výbory: – Kontrolní, – Pro rozvoj a infrastrukturu
Komise: – Bytová

Programové prohlášení koalice ČSSD, ANO 2011, KDU-ČSL, TOP 09 A ODS pro volební období 2014 – 2018

Koaliční dohoda mezi Českou stranou sociálně demokratickou, ANO 2011, Křesťanskou a demokratickou unií – Československou stranou lidovou, TOP09 a Občanskou demokratickou stranou pro volební období 2014-2018