Odstranění následků vichřice

Informace o odstranění následků vichřice v Bystrci Vážení spoluobčané, rád bych vás informoval o krocích, které podnikla bystrcká radnice v…

Bezpečnost pěších lávek

Bezpečnost pěších lávek v Brně-Bystrci Vážení občané Bystrce, v návaznosti na zřícení lávky pro pěší v MČ Praha-Troja bych Vás…

Výměna obecních bytů

S výměnou obecních bytů pomůže nový webový portál Od října tohoto roku byl spuštěn nový internetový portál „výměna bytů ve vlastnictví Statutárního města…

Mobilní aplikace Česká Obec

Pro městskou část Brno-Bystrc byla spuštěna mobilní aplikace Česká Obec, která z mobilního telefonu umožňuje jednoduchý přístup ke krátkým upozorněním, aktualitám či kulturním pozvánkám v…

Výstavba kamerových bodů

Kamerový dohledový systém pro Bystrc schválila v září na svém zasedání Rada města Brna. Realizace bude probíhat v průběhu tří let nákladem téměř 15 milionů…

Volba prezidenta republiky

Ve dnech 12. a 13. ledna 2018 (1. kolo) a 26. a 27. ledna 2018 (2. kolo) proběhne v České republice volba prezidenta…

Vánoční nákupy aneb jak se nenechat okrást

Čas vánoční se blíží. Jsou to svátky klidu a možnost trávit čas s rodinou. Samozřejmě tomu předchází zařizování a nakupování…

Doprava a parkování

Hledáme nová parkovací místa, řešíme křižovatky. Od dubna letošního roku se nově ustavený výrobní výbor pro dopravu intenzivně věnuje zejména vyhledávání nových parkovacích kapacit…

Zimní údržba v Bystrci

Zimní údržbou se rozumí zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti komunikací, které vznikly povětrnostní situací. Není reálně možné tyto závady v zimním…

Jak dopadly Parlamentní volby

K letošním volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se uskutečnily ve dnech 20. až 21. října 2017, se v naší…