Odstranění následků vichřice

Informace o odstranění následků vichřice v Bystrci

Vážení spoluobčané,
rád bych vás informoval o krocích, které podnikla bystrcká radnice v souvislostí s vichřicí Herwart, která 29. října 2017 zasáhla střední Evropu. Vichřice způsobila celou řadu škod a její následky bylo nutné odstranit. Z veřejných ploch v Brně-Bystrci bylo proto odstraněno celkem 20 rozlomených a vyvrácených stromů.
Jednalo se převážně o druhy smrků, topolů a borovic, ojediněle vrba, ořech jerlín. Všechno dřeviny s měkkým křehkým dřevem, smrky s mělkým kořenovým systémem. Stromy byly vitální bez výrazných defektů. Největší škody byly v Bystrci II. – vyšší poloha, otevřené návětrné plochy, vichřice zde dosahovala největší síly.
Lokality a skladba poškozených stromů:
– 2x vyvrácený topol, pr. kmene cca 110 cm – lokalita Přístaviště
– 1x rozlomený javor pr. kmene 40 cm – lokalita za domem Štouračova 3
– 2x vyvrácená douglaska pr. kmene 15 cm, 18 cm – lokalita Štouračova 5
– 1x vyvrácený topol pr. kmene 55 cm – lokalita Štouračova 5
– 2x zlomená vrba pr. kmene 45 cm, 50 cm – lokalita louka při ulici Páteřní
– 1x rozlomený smrk pr. kmene 55 cm – lokalita Kuršova 12
– 1x rozlomený akát pr. kmene 40 cm – lokalita u školy Laštůvkova
– 1x rozlomená borovice – Fleischnerova 13 (zadní strana domu
– 1x vyvrácená škumpa – Fleischnerova 20
– 1x zlomená borovice – Centrální park
– 1x rozlomený akát – Centrální park
– 1x rozlomený jerlín – Ečerova
– 1x rozlomený ořech – Rakovecká louka
– 1x rozlomený prunus – Živného parčík
– 1x rozlomená borovice – Teyschlova 25
– 1x rozlomený smrk – Foltýnova u pomníku
– 1x rozlomený topol – Vejrostova pod psím výběhem
Při běžných kontrolách v terénu bylo během letošního roku zaznamenáno a posléze i odstraněno několik havarijních dřevin. Tyto dřeviny byly viditelně napadeny houbou, silně vykloněné mimo svou osu nebo zcela odumřelé a mohly by svým pádem bezprostředně ohrozit zdraví občanů nebo způsobit značné škody na majetku.
Jednalo se o následující stromy v těchto lokalitách:
– 1x Jerlín – Vondrákova 2- výrazný defekt na kmeni, viditelná plodnice houby v místě defektu
– 1x Bříza – Valouškova 2- zcela suchá dřevina, odlamující se a padající větve
– 1x Smrk – Štouračova 20 – silný náklon mimo svou osu nad komunikaci, defekt na kořenovém
systému
– 1x Topol – Horní náměstí – spodní část kmene napadena houbou – dutina s hnilobou
– 1x Jeřáb – u školky Kachlíkova – odumírající hl. terminál dřeviny, dřevina ve špatném zdrav. stavu
– 2x Topol – u objektu vodárny nad Chovánkem – zcela suché nakloněné dřeviny
– 1x Bříza – před domem Ečerova 7 – silně prosychající dřevina, s zcela odumřelým terminálem
Kontroly byly zaměřeny i na objemné dřeviny, s měkčím dřevem, zejména na vrby a jerlíny. U některých z těchto dřevin byl proveden stabilizační zásah v koruně, a to redukcí přetížených větví sekundární koruny. U Některých byly provedeny bezpečnostní řezy:
– 2x Vrba – J. Obrovského 19, Kubíčkova 6
– 4x Jerlín – Laštůvkova č. 39-41, Laštůvkova 43, Vondrákova 18
Tomáš Kratochvíl, starosta