Výbory zastupitelstva MČ

Zastupitelstvo obce zřizuje jako své iniciativní a kontrolní orgány výbory, které mu předkládají svá stanoviska, návrhy a jsou mu odpovědny. Kontrolní a finanční výbor je ze zákona zřizován vždy, ostatní výbory zřizuje zastupitelstvo obce dle svého uvážení. Výbor ze zákona plní úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo obce, schází se dle potřeby a přijímají usnesení. Usnesení výboru je platné, jestliže s ním vyslovila souhlas nadpoloviční většina všech členů výboru. Usnesení výboru  se vyhotovuje  písemně a  podepisuje je předseda výboru.

Výbory zastupitelstva MČ

Předseda:    Ing. Daniel Bárta
Místopředseda:        Ing. Jan Zámečník
Členové: Robert Bárta
Jiří Bertschinger
Ing. Jiří Ciboch
Ing. Eva Harangiová
Ing. Petr Navrátil
Kristýna Delmar
RNDr. Jana Vaisharová
Tajemník: Ing. Olga Vašková
Předseda: Ing. Tomáš Jára
Místopředseda:        Jiří Bertschinger
Členové: Ing. Pavel Březa
Mgr. Aleš Koubek
Bc. Viktor Lošťák
Petr Maurer
Jana Pálková
Tomáš Přibislavský
Ing. Milan Přinosil
Tajemník:  Ing. Yveta Bičanová
Předseda: RSDr. Pavel Novotný
Místopředseda:       Mgr. Petr Fedor
Členové: Ing. Tomáš Jára
Štefan Kandalec
Mgr. Aleš Koubek
Ing. Pavel Kříž
Ing. Petr Laštůvka
Ing. Luboš Raus
Vladimír Tomsa
Tajemník: Ing. Dana Kalousková