Vedení radnice

Starosta

JUDr. Tomáš Kratochvíl,
tel.: 546 125 110, mob.: 778 543 543, email: kratochvil@bystrc.cz
strana: ČSSD
radní vykonává působnost pro oblast finanční a bytovou, správu bytového fondu včetně regenerace.
Starosta je volen z řad členů zastupitelstva a zastupuje městskou část navenek. Musí být občanem České republiky a ze své činnosti se odpovídá zastupitelstvu.

Místostarostové

PhDr. Jaroslav Petr – 1. místostarosta,

tel.: 546 125 161, mob.: 606 043 005, email: petr@bystrc.cz
zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti
strana: ANO 2011
radní
vykonává působnost pro oblast stavební a územního plánování, kulturní a dopravy

Miroslav Klimeš – místostarosta,

tel.: 546 125 113, mob.: 606 043 004, email: klimes@bystrc.cz
strana: KDU-ČSL
radní
vykonává působnost pro oblast sociální a pečovatelské služby, vnitřních věcí – státní správa

Tomáš Přibislavský – neuvolněný místostarosta,

tel.: 546 125 114, mob.: 606 043 002, email: pribislavsky@bystrc.cz
strana: TOP 09
radní
vykonává působnost pro oblast majetkovou a investiční, vnitřních věcí – elektronizace státní správy – webové stránky úřadu

RNDr. Vladimír Vetchý – neuvolněný místostarosta,

tel.: 546 125 115, mob.: 606 043 001, email: vetchy@bystrc.cz
strana: ČSSD
radní
vykonává působnost pro oblast životního prostředí, školství

Zastupují starostu. V případě MČ Brno-Bystrc jsou zastupitelstvem zvoleni 4 a každý má svěřenu svoji oblast působnosti. Zastupitelstvem určený místostarosta zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti a v době, kdy nevykonává funkci.