ZŠ Brno – Laštůvkova

Naše základní škola je jednou ze čtyř základních škol brněnské městské části Bystrc. Byla slavnostně otevřena 1. září roku 1980. Pracujeme podle vlastního ŠVP, jsme členem sítě Tvořivých škol, Asociace školních sportovních klubů, při škole pracuje atletický sportovní klub BYAC Brno a spolu se sportovní agenturou Čibasport se zejména na prvním stupni zaměřujeme na všeobecnou sportovní přípravu dětí. Dále se zaměřujeme na výuku informatiky, se kterou je spojen i ojedinělý projekt fungování dětské školní televize LTV. Věnujeme se ekologické výchově (pravidelný sběr papíru, třídění PET lahví a elektroodpadu díky zapojení do projektu Recyklohraní). Máme jeden z nejkrásnějších sportovních areálů v Brně s 250 metrovou tartanovou atletickou dráhou, travnatým fotbalovým hřištěm, 2 antukovými tenisovými dvorci a víceúčelovým hřištěm s umělým povrchem. Naše škola je tradičním pořadatelem sportovních zejména atletických soutěží,  fyzikálních olympiád či seminářů (Tvořivá škola, Korfbal do škol, atd.).

Absoventkou naší školy je olympijská vítězka ve skifu na LOH 2012 v Londýně veslařka Mirka Knapková.

I letos pokračujeme v osvědčeném projektu z loňska – skupinovou výukou nejen v hodinách angličtiny, ale také v hodinách českého jazyka a matematiky na 2. stupni. Do letošního školního roku vstupujeme se zcela nově zrekonstruovanými záchody a umývárnami v pavilonu 1. stupně a ŠD a čekáme, jak dopadne projekt k zateplení vnějšího pláště celé budovy.  36 let stará budova to již potřebuje jako sůl. Bystrcká radnice spolu s vedením školy podnikla řadu významných kroků, aby se tato významná investiční akce mohla uskutečnit. Nyní vše záleží na městských a státních orgánech.

Přejeme všem žákům, rodičům i nám zaměstnancům školy, aby tento školní rok proběhl bez problémů a hlavně ve zdraví a ve vzájemné spolupráci.

Otevírací doba
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle
Web: http://www.zslastuvkova.cz
Email: lastuvkova@iol.cz
Tel: 420546210081
Laštůvkova 920/77
63500
Brno - Bystrc

Mapa

Náhled webu ZŠ Brno – Laštůvkova